วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552

เกมส์คณิตศาสตร์การเล่มเกมก้านไม้ขีด
มีก้านไม้ขีดอยู่สองกอง กองหนึ่งมีจำนวน ก้านไม้ขีดอยู่ n ก้านอีกกองหนึ่งมี n + 1 ก้าน การเล่นเกมนี้เล่นกันสองคน ทีมขาวและทีมดำ ซึ่งผลัดกันหยิบไม้ขีด โดยการหยิบไม้ขีดมีเงื่อนไขการหยิบดังนี้
ผู้เล่นจะหยิบ หนึ่งก้านจากกองใดกองหนึ่งก็ได้ หรือ
จะหยิบก้านไม้ขีดออกจากทั้งสองกอง ละหนึ่งก้าน
ผู้หยิบก้านไม้ขีดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ
ถ้าสมมุติให้ฝ่ายขาวเดินก่อน ให้ลองหาวิธีการเขียนกราฟ เพื่อใช้แทนปัญหานี้

ปัญหาการแบ่งของเหลวจากถังตวง
มีถังตวงน้ำขนาด 8 ลิตรหนึ่งถัง ที่มีน้ำอยู่เต็ม 8 ลิตร หากมีถังตวงอีกสองถัง ถังหนึ่งมีความจุด 5 ลิตร อีกถังหนึ่งมี ความจุ 3 ลิตร ถัง 5 ลิตรและ 3 ลิตรเป็นถังที่ว่างเปล่า จะมีวิธีการแบ่งน้ำในถังขนาด 8 ลิตร ออกเป็นน้ำขนาด 8 ลิตร เป็นสองส่วน ส่วนละ 4 ลิตรเท่ากันได้อย่างไร (ให้ใช้ถังที่ว่างเปล่าช่วยแบ่ง)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น